Framsida » Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen kan ge utlåtanden och komma med framställningar i lagstiftningsärenden. Den övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Målsättningen är att hela systemet med förvaltningsdomstolar fungerar som en helhet och på ett effektivt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen leds av dess president, juris doktor Pekka Vihervuori. De övriga 21 ledamöterna som deltar i högsta förvaltningsdomstolens beslutsfattande är justitieråd. Det finns också ungefär 40 föredragande.

Högsta förvaltningsdomstolen finns i Gardesstaden i Helsingfors.

Lag om högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning

Förvaltningsprocesslag

 
Publicerad 3.1.2017