Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

3.10.2016
Vattenhushållningsärende – Vattenlagen – Delgeneralplan – Förslag till delgeneralplan – Intressejämförelse – Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning – Brygga – Båthamn
30.9.2016
Naturvårdslagen – Förbud att förstöra och försämra direktivart– Föröknings- och rastplats – Tillstånd att avvika från förbud – Flygekorre – Skola – Habitatdirektivet – Lämplig lösning – Detaljplanering
28.9.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Trafikidkare – Personalförmån – Reseförmån för flyg
28.9.2016
Privat hälso- och sjukvård – Tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster – Akutvård – Läkarhelikopter – Tillståndsplikt

Korta referat

19.9.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016
Service och stöd på grund av handikapp – Serviceboende – Personlig assistans – Åldrande – Lagen om service och stöd på grund av handikapp – Socialvårdslagen

Andra beslut

12.10.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke