Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

30.8.2016
Beskattningsförfarande – Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter – Bolag som bedriver skattekonsultering – Beskattningspromemoria – Ett vittnes rätt att vägra vittna
29.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Företagshälsovård – Arbetsplatsutredning
23.8.2016
Djurskydd – Tillsyn – 44 § i djurskyddslagen – Brådskande åtgärder – Djurskyddssynpunkter – Avlivande av djur – Tillräcklig och vederbörlig utredning – Brister i djurhållning – Enskild bedömning av djur
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Generalplans styrande verkan

Korta referat

30.8.2016
Beskattningsförfarande – Skatteförvaltningens beslut – Jämförelseuppgiftsgranskning – Överklagbarhet
25.8.2016
Vattentjänster – Fastighet – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Fatalj

Andra beslut

9.8.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift