Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

12.9.2014
Gåvobeskattning - Skatteplikt - Äktenskapsskillnad - Avstående från utjämning
9.9.2014
Kommunal tjänsteinnehavare – Bibehållen behörighet – Val av tjänsteinnehavare – Behörighet för tjänst som fältchef för den prehospitala akutsjukvården – Förordningen om prehospital akutsjukvård – Tillämpning av övergångsbestämmelser – Nytt anställningsförhållande
3.9.2014
Markanvändning och byggande – Stranddelgeneralplan – Planbestämmelser – Tudelning av byggplats – Flyttning av byggrätt – Enhet för markägande – Jämlikt bemötande – Rättsverkningar av plan – Oklara rättsverkningar
27.8.2014
Miljötillstånd – Avskrivning av tillståndsansökan – Handläggningsavgift – Betalningsskyldighet – Konkurs – Fordran i konkurs

Korta referat

16.5.2014
Vattentjänster – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Förutsättningarna för befrielse – Ansökan om befrielse som gäller viss tid

Andra beslut

21.8.2014
Vattenhushållningsärende som gäller tillstånd att bygga vattenkraftverk m.m. (Oy Herrfors Ab)