Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

2.12.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Proportionalitetsprincipen
2.12.2016
Handikappservice (service för funktionshindrade) – Personlig assistans – Åldersrelaterad sjukdom eller funktionshinder – Åldersdegeneration av ögonbotten i sjukdomens våta form – Svårt funktionshinder
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Irak – Bagdad
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Internt flyktalternativ – Irak – Bagdad – Södra Irak

Korta referat

30.11.2016
Offentlig upphandling – Påförande av påföljder – Förpliktande att utse en av anbudsgivarna i anbudsförfarande – Marknadsdomstolens behörighet

Andra beslut

30.11.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke