Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

22.12.2014
Miljöskyddslagen – Exceptionell situation – Anmälningsärende – När anmälningsförfarande kan tillämpas – Vattenbalans – Undantag från tillstånd – Framförhållning – Gruva
22.12.2014
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Måltidsavgift i samband med boendeservice – Grundbesvär om återbetalning av måltidsavgift till den del som avgiften överstiger materialkostnaderna – Extraordinära rättsmedel – Återbrytande av förvaltningsdomstols beslut – Fråga om avgift för uppehälle – Specialomsorgsprogram – Klient som är oförmögen att självständigt eller med stöd av andra tillreda måltider – Kostnader som beaktas i måltidsavgift – Normalitetsprincipen – Skäligheten av en avgift – Allmänt intresse
19.12.2014
Gåvoskatt – Skattelättnad vid generationsväxling – Gårdsbruk – Mjölkkvot – Husdjur
19.12.2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Verksamhetsöverlåtelse – Kommun – Hamn som affärsverk

Korta referat

22.12.2014
Delgivning med myndighet – Förvaltningsdomstolens beslut – Anteckning av dag när besvären anlänt – Fatalj – Försenad ansökan om ändring – Avvisande av besvär – God förvaltning – Felparkeringsavgift

Andra beslut

5.12.2014
Besvär i ett ärende som gäller rivningslov (Valsörarnas före detta sjöbevakningsstation)