Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen utövar den högsta domsrätten i förvaltningsmål.

Antal beslut år 2014 som givits till och med 23.4.

1 4 6 9

Under år 2013 uppgick antalet givna beslut till sammanlagt 4304.

Nyheter
23.4.2014
Årsboksbeslut
Förvaltningstvist – Gravskötselkontrakt – Kontrakt om att sköta en grav för alltid – Uppsägning av ett sådant kontrakt – Gravskötselfond – Fråga om tillräckliga medel – Avkastningskalkyler – Bokföringsvärde – Gängse värde

23.4.2014
Meddelande

En kyrklig samfällighet har inte rätt att säga upp ett kontrakt om att en grav ska skötas för alltid, om samfälligheten inte exakt kan utreda att det kapital som är avsett för ändamålet har tagit slut.Enligt nuvarande kyrkolag gäller gravskötselkontrakten en bestämd tid, men tidigare var det möjligt att avtala om att en grav skulle skötas för alltid. Har ett kontrakt om gravskötsel för alltid ingåtts medan sådana kontrakt var möjliga, kan samfälligheten säga upp kontraktet endast om den visar att de medel som varit avsedda för skötseln av just den graven har tagit slut.

17.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

17.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

16.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.