Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

31.10.2014
Internationell beskattning – Undanröjande av dubbelbeskattning – Avräkning av utländsk skatt – Beräkning av grunden för avräkningen – Affärsinkomst från fast driftsställe – Beräkning av avräkningens högsta belopp – Tidigare förluster – Affärsinkomst från Estland
29.10.2014
Markanvändning och byggande – Planeringsbehov på strandområde – Undantag – Ersättande byggande – Behörighet – NTM-central – Kommunal myndighet – Ändring av användningsändamål – Utvidgning
27.10.2014
Kommunikationsmarknadslagen – Marknaden för bredbandstillträde i grossistledet – Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – Kommissionens rekommendation – Definition av relevant marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande
27.10.2014
Kommunikationsmarknadslagen – Grossistmarknad för tillträde till fast nätverk – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Abonnentförbindelse – Prissättning – Högsta pris – Fråga om Kommunikationsverkets beslut var överklagbart – Kommissionens rekommendation om ett högsta pris – Rekommendationens betydelse – Kommunikationsverkets behörighet – Rättegångskostnader – Myndighets skyldighet att ersätta en enskild parts rättegångskostnader

Korta referat

27.10.2014
Rättshjälp – Självriskandel – Tolknings- och översättningskostnader

Andra beslut

2.10.2014
Offentligheten i utrikesministeriets besökarhanteringssystem