Årsboksbeslut

28.6.2017
Varumärke – Förväxlingsrisk – Tidigare rättsgrund – Firma – Fredlig samexistens eller parallell användning – Samtycke till registrering – Prövning ex officio – Unionens domstols rättspraxis
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader -- Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Hastigt insjuknande – Rätt att välja hemkommun – Person som redan tidigare bott i två kommuner – Ersättning av kostnader för boendeservice
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Serviceboende – Personlig assistans – Allvarlig sjukdom – Oförmåga att bo självständigt – Flyttning till föräldrar i en annan kommun – Rätt att välja hemkommun
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader – Fördelning av kostnader mellan kommuner – Boende med föräldrar som närståendevårdare – Flyttning till resurserat serviceboende i annan kommun – Serviceboende – Utvecklingsstörd person – Rätt att välja hemkommun
22.6.2017
Utlänningsärende – Lagen om främjande av integration – Ersättning för kostnader för inresa i landet – Familjemedlem – Motiveringarna i regeringens proposition

Korta referat

15.6.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs – Ikraftträdelse av lagändring – När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft

Andra beslut

12.6.2017
Delgeneralplan för vindkraftspark (Nykarleby, Kröpuln)