Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

1.9.2015
Statligt stöd – Jäv – Jäv enligt generalklausulen – Aktieförsäljning – Konvertering av delägarlån till placering – Inlösningsklausul – Medlemskap i bolags styrelse – Annat särskilt skäl – Värderingsutlåtande
31.8.2015
Inkomstbeskattning – Allmännyttigt samfund – Understödsförening – Utdelning av bidrag
27.8.2015
Miljötillstånd – Art som kräver särskilt skydd – Fredad art – Kungsörn – Torvproduktion – Avsiktligt störande – Speciella naturförhållanden
25.8.2015
Kommunalärende – Samkommunsfullmäktiges behörighet (kompetens) – Fördröjningsavgift inom den specialiserade sjukvården – Grundavtal

Korta referat

19.8.2015
Felparkeringsavgift – Parkeringsförbud – Enskilt område – Tilläggsskylt – Parkering som förutsätter tillstånd – Parkeringstillstånd för handikappade

Andra beslut

1.9.2015
Besvär i ett ärende som gäller förköpslagen (Jakobstad)