Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

24.5.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Förutsättning om minderårighet – Handläggning av ansökan utan dröjsmål
24.5.2016
Skjutvapen – Vapensamlare – Tillstånd att föra register – Förvärvstillstånd – Innehavstillstånd – Förbud att skjuta med vapnet
23.5.2016
Källskatt – Livförsäkringsbolag – Fondförsäkring – Premieansvar – Dubbelbeskattning – Utdelning (dividend) – Diskriminerande skattebemötande – Begränsning av kapitalrörelser
20.5.2016
Gåvoskatt – Vederlag – Belopp som ett aktiebolag betalar som lösen för sina egna aktier till den som utträder ur bolaget – Pris som underskrider gängse värdet

Korta referat

19.5.2016
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ändring av assisterat boende till instruerat boende – Specialomsorgsprogram – Sökande av ändring i en kommunal tjänsteinnehavares beslut – Regionförvaltningsverk som ändringssökande

Andra beslut

27.4.2016
Besvär som gäller miljötillstånd (Eckerö, Åland)