Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

28.1.2015
Markanvändning och byggande – Planeringsbehov på strandområde – Undantag – Ersättande byggande – Behörighet – NTM-central – Kommunal myndighet – Existerande bostadsbyggnad – Byggplats
26.1.2015
Handlingsoffentlighet – Tvångsmedel – Material som hämtats in genom teleavlyssning – Rättegångsmaterial – Part – Sekretessbelagd uppgift
23.1.2015
Utlänningsärende – Återkallande av uppehållstillstånd – Utvisning – Somalia – Somaliland – Språkanalys – Oklar hemort
21.1.2015
Kollektivtrafik – Planering av kollektivtrafik – Plan för linjenätet – Trafikeringsplan – Förvaltningsbesvär – Besluts överklagbarhet

Korta referat

29.1.2015
Renhållningsavgift – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rätt­skipning

Andra beslut

28.1.2015
Besvär som gäller fastställande av vägplan (Jomala, Åland)