Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

30.7.2015
Mervärdesskatt – Försäljningslandet för en tjänst – Tjänst som avser en fastighet – Legal due diligence -tjänst som hänför sig till köpobjektet – Ryskt fastighetsbolag
10.7.2015
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen – Associationsrådets beslut 1/80 – artikel 13 – Standstill-klausul – Reguljär vistelse och anställning
10.7.2015
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Postverksamhet – Brevförsändelser – Utdelning av avtalskunders postförsändelser – Koncession för postverksamhet – Koncessionsvillkor – Väsentliga krav – Samhällsomfattande tjänster – Posttjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd – Leveransvillkor – Försändelsers utdelningsintervall – Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen – Märkning av försändelser – Insamlingsställen för försändelser
6.7.2015
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Beslut om utlämning – Ställande till svars för brott – Förenta staterna – Oskäligt straff – Förbud mot tillbakasändning – Europeiska människorättskonventionen

Korta referat

30.6.2015
Skjutvapen – Innehav – Återkallande av tillstånd – Varning – Misshandel – Säkerhetsrisk – Personliga förhållanden
30.6.2015
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänster som möjliggör utövande av idrott – Agility för hundar – Uthyrning av hall – Skattesats

Andra beslut

25.6.2015
Besvär i ett ärende som gäller rivningslov (Åbo)