Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

22.5.2017
Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder
19.5.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan
19.5.2017
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd
18.5.2017
Apotekstillstånd – Återkallande av apotekstillstånd – Apoteksavgift – Apoteksavgiftsförseelse – Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift – Grovt bokföringsbrott – Villkorligt fängelsestraff – Uppenbar olämplighet – Varning – Näringsfrihet – Frihet att utöva yrke – Ne bis in idem – Läkemedelssäkerhet – Samlad bedömning – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Proportionalitetsprincipen
15.5.2017
Utstyrselvarumärke – Avsaknad av särskiljningsförmåga – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning – Marknadsundersökning

Korta referat

24.5.2017
Skjutvapenlagen – Innehavstillstånd – Tidigare parallelltillstånd – Tillståndsprövning

Andra beslut

22.5.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling