Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

9.7.2014
Översättningen publiceras senare.
4.7.2014
Översättningen publiceras senare.
4.7.2014
Översättningen publiceras senare.
4.7.2014
Översättningen publiceras senare.

Korta referat

16.5.2014
Vattentjänster – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Förutsättningarna för befrielse – Ansökan om befrielse som gäller viss tid

Andra beslut

23.5.2014
Besvär angående undantag för byggande
Korsholm