Årsboksbeslut

20.3.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Kartläggning av barnets närståendenätverk – Uppväxtförhållanden – Sammantagen bedömning – Uppväxtförhållandena hos föräldrarna och vårdnadshavarna vid sidan av – Beslutande eller avtalande om barnets vårdnad och boende – Förhållandet mellan förordnande om barnets vårdnad och boende och omhändertagande – Tillfällig placering av barnet hos sin förälder eller annan vårdnadshavare – Placering av barnet hos vårdnadshavaren vid sidan av
15.3.2018
Säkerhet vi hantering av kemikalier – Miljöskydd – Distributionsstation för flytande bränsle – Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier – Anmälningsförfarande – Villkor – Räddningsmyndighet – Behörighet – Standard SFS 3352 – Grundvattenområde
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skatteplikt på inkomst – Kollektiv tilläggspensionsförsäkring – Pension utbetald av försäkringsbolag
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Lön – Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Uppsägning av arbetstagare
9.3.2018
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Grupplivförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Delägare i aktiebolag – Storleken av försäkringspremie

Korta referat

14.3.2018
Offentlig upphandling – Sakbehörighet – Sammanslutning av företag (konsortium) – Anbud från ett konsortium – Besvär av endast några medlemmar i ett konsortium – Prövning av besvär

Andra beslut

20.3.2018
Besvär angående detaljplan (Jomala; se även Ålands förvaltningsdomstol 26.4.2017 nr 20/2017, Finlex)

Meddelanden