Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

24.10.2014
Gåvoskatt – Kombination av köp av gåvonatur och köp – Generationsväxling
24.10.2014
Gåvobeskattning – Separata överlåtelser – Köp av gåvonatur – Uppspjälkning – Kringgående av skatt
22.10.2014
Postverksamhet – Brevförsändelser – Koncession för postverksamhet – Koncessionsvillkor – Skyldighet med samma innehåll som postlagen – Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster – Koncessionsvillkor som innebär en skyldighet på motsvarande nivå som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och som överlappar denna skyldighet – Leveransvillkor – Skyldighet att motta och förmedla brevförsändelser – Tjänster vid adressförändring och avbrott i utdelningen – Antalet utdelningar per vecka – Verksamhetsställen i kommuner – Beslutets lagstridighet
20.10.2014
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Landsinformation – Hörande – Fel i förfarandet

Korta referat

16.5.2014
Vattentjänster – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Förutsättningarna för befrielse – Ansökan om befrielse som gäller viss tid

Andra beslut

2.10.2014
Offentligheten i utrikesministeriets besökarhanteringssystem