Årsboksbeslut

8.12.2017
Rättegångsavgift – Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande – Återbrytande – Felparkeringsavgift – Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
7.12.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Samnyttjoområde – Planändring – Fråga om tillräckliga utredningar
4.12.2017
Markanvändning och byggande – Tillfällig ändring av användningsändamål – Tillståndsvillkor – Anknytning till styrning av markanvändningen
1.12.2017
Överlåtelseskatt – Fastighet – Uppskjutande (suspensivt) villkor – Underlåtelse att söka lagfart – Hävning av köp – Återbäring av dröjsmålsförhöjning
28.11.2017
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens Undantagslov – Dispens Undantag från fredning av varg – Jakt i stamvårdande syfte

Korta referat

29.11.2017
Utkomststöd – Kompletterande utkomststöd – Långvarigt utkomststöd – Långvarig sjukdom – Specialdiet – Celiaki

Andra beslut

12.12.2017
Besvär gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt, Åland