Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

20.4.2015
Vattenhushållningsärende – Vattenkraftverk – Skyldighet att anlägga fisktrappa – Ändring av fiskevårdsskyldighet – Fiskvägsstrategi – Kraftigt modifierad vattenförekomst – Förändrade förhållanden – Havsöring – Virojoki – Vandringshinder
20.4.2015
Markanvändning och byggande – Behov av undantag – Antalet källare – Ändrad lagstiftning – Byggnadsordning – Förutsättningar för undantag
17.4.2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Ändring av företagsform – Aktiebolag – Andelsbolag – Upplösning vid beskattningen
16.4.2015
Arava-ärende – Allmännyttigt samfunds årsuppgifter – Beräkningsgrund för godtagbar avkastning – Outdelad vinst – Myndighets behörighet att utöva tillsyn – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Korta referat

17.4.2015
Vattentjänster – Fastighet – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Besvärsrätt – Vattentjänstverk

Andra beslut

16.4.2015
Besvär i kommunalärende (planläggningsprogram, Kyrkslätt)