Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

1.7.2015
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Återförening av familj – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd – I Finland godkänt resedokument – Somalisk medborgare
1.7.2015
Ändringssökande – Justitieförvaltningsärende – Hovrätt – Tjänsteutövningsordning – Anciennitet (tjänsteålder) – Domare – Förvaltningsdomstols behörighet
29.6.2015
Elmarknadslagen – Elmarknadsdirektivet – Elnätsverksamhet – Nätinnehavare – Energimyndigheten – Energimyndighetens beslut om fastställande – Nätverksamhetens avkastning samt avgifter som ska tas ut för överföringstjänster – Metoder som ska användas vid prissättning – Incitament som främjar integrationen av marknaden – Unionsrättens tolkningsverkan – Myndighets prövningsrätt – Monopol – Stamnät – Distributionsnät
26.6.2015
Naturvårdslagen – Vitkindad gås – Skytte – Allvarlig skada på gröda – Undantag – Fågeldirektivet – Annan lämplig lösning

Korta referat

30.6.2015
Skjutvapen – Innehav – Återkallande av tillstånd – Varning – Misshandel – Säkerhetsrisk – Personliga förhållanden
24.6.2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Tillämpning av inskränkningar i avdrag för räntor – Balansjämförelse – Koncernbokslut – Underkoncern

Andra beslut

25.6.2015
Besvär i ett ärende som gäller rivningslov (Åbo)