Årsboksbeslut

20.10.2017
Rättshjälp – Internationellt skydd – Frivillig återresa – Uppenbart ogrundad ansökan om besvärstillstånd – Förkastande av biträdets ersättningsyrkande
19.10.2017
Tjänsteman – Polisman – Uppsägning – Polismans beteende – Brottmålsdom – Synnerligen vägande skäl – Skälig tid – Muntlig förhandling
17.10.2017
Inkomstbeskattning – Beskattning av kapitalinkomster – Överlåtelsevinst – Skattefrihet för överlåtelsevinst – Överlåtelse vid generationsväxling – Gårdsbruk som utgör en helhet – Jord- och skogsbruk – Strandtomt – Stranddetaljplan
17.10.2017
Naturvårdslagen – Åkergroda – Tillstånd att avvika från skydd – Föröknings- och rastplats – Område för fritidsbostäder – Anläggning av kolonialträdgårdsområde – Habitatdirektivet – Tvingade orsak
16.10.2017
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarandet – Undanröjande av upphandlingsbeslut – Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut – Avgörande i vilket inte meddelas beslut i sak

Korta referat

19.10.2017
Tjänsteman – Gränsbevakningen – Byråofficer – Uppsägning – Avstängning från tjänsteutövning – Muntlig förhandling

Andra beslut

19.10.2017
Offentlig upphandling (krossgrus, Åland)
19.10.2017
Offentlig upphandling (arbetsmaskiner och transporttjänster, Åland)