Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

27.8.2014
Översättningen publiceras senare.
25.8.2014
Översättningen publiceras senare.
21.8.2014
Översättningen publiceras senare.
20.8.2014
Översättningen publiceras senare.

Korta referat

16.5.2014
Vattentjänster – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Förutsättningarna för befrielse – Ansökan om befrielse som gäller viss tid

Andra beslut

21.8.2014
Vattenhushållningsärende som gäller tillstånd att bygga vattenkraftverk m.m. (Oy Herrfors Ab)