Årsboksbeslut

22.5.2018
Rättshjälp – Utlänningsärende – Ersättning för tolkningskostnader – Koppling mellan rättsbiträde och tolk
21.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Konkurrensbegränsning – Påföljdsavgift – Riktande av påföljdsavgift – Företags personliga ansvar – Principen om ekonomisk kontinuitet
17.5.2018
Beskattning av näringsinkomst – Avdragsgill förlust – Försäljningsfordran – Kapitallån
15.5.2018
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Område för turistanläggningar – Kraven på innehållet i en stranddetaljplan – Dimensionering av strandbyggande – Kravet på fri strandlinje – Beaktande av rekreationsbehov
14.5.2018
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lönen – Tjänsteförhållande för viss tid – Projektartat arbete – Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder – NTM-centralen

Korta referat

22.5.2018
Förvaltningstvist – Uppdragsavtal gällande anordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning – Återkrav av ersättning som betalats åt producent av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning – Förvaltningsbeslut – Besvärsanvisning – Besvär – Avvisande av besvär – Konflikt mellan bestämmelserna i lag och förordning

Andra beslut

10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande registrering av en fast fornlämning (Föglö, Åland)

Meddelanden