Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

27.3.2015
Befolkningsdatasystemet – Utlämning av uppgifter – Personuppgift – Redaktionellt syfte – Publicering – Skydd för privatliv – Avliden person
26.3.2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdrag för värdet på goodwill – Periodisering av utgift – Bundenhet till avdrag i bokföringen
25.3.2015
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Skyddsområde – Byggyta – Beslut om avgränsning av naturtyp – Äventyrande av syftet med skydd – Naturinventering – Innehållskrav
25.3.2015
Handlingsoffentlighet – Utlämnade av uppgifter – Sätt att lämna ut uppgifter – Teknisk anslutning – En myndighets personregister – Beskattningsuppgifter – Finansiell verksamhet

Korta referat

23.3.2015
Handlingsoffentlighet – Rättegångshandling – Forskningstillstånd – Besvärsmyndighet – Besvär över försäkringsdomstolens beslut

Andra beslut

17.3.2015
Besvär angående godkännande av generalplan (Korsholm)