Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

29.5.2015
Varumärke – Ordmärke – Namnhinder – Ovanligt släktnamn – Intryck av namn – Namnskick – Association
29.5.2015
Varumärke – Kombinationsmärke – Namnhinder – Ovanligt släktnamn – Intryck av namn – Dubbelbetydelse – Namnskick – Figur – Helhetsbedömning – Namnbärares motstånd
28.5.2015
Jaktlagen – Dispens – Undantag från fredningen av varg – Besvärsrätt – Lokal eller regional sammanslutning – Förening – Förenings hemort – Förenings verksamhetsområde
28.5.2015
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Generalplans styrande verkan – Generalplanebestämmelse – Markägarens samtycke – Krav på detaljplanens innehåll – Värnande av den byggda miljön – Byggnadsskydd – Tillräcklig utredning

Korta referat

27.5.2015
Handlingsoffentlighet – Logguppgift – Brottspåföljdsmyndighetens datasystem – Fångdatasystemet – Skyddsarrangemang för datasystem – Parts rätt att ta del av uppgifter – Fånge
27.5.2015
Miljöskyddslag – En verksamhets beroende av miljötillstånd – Flygplats – Landningsplats för helikopter

Andra beslut

13.5.2015
Avgörande som gäller planeringsbehov för konstgräsplaner i Västervik (Vasa)