Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

22.3.2017
Beskattning av näringsverksamhet – Skatteplikt på inkomst – Anläggningstillgångar – Ak-tie som är anläggningstillgång – Omsättningstillgång – Funktionellt samband – Inledning och vidareutveckling av vindkraftsprojekt
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Beviljande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer av människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Nigeria
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Tillhandahållande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Avvisning – Nigeria
17.3.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Äktenskap – Inreseförbud – Kringgå lagens bestämmelser
15.3.2017
Medborgarskapsärende – Utredningsskyldighet – Tillförlitlig redogörelse över försörjning – Försörjningskälla

Korta referat

13.3.2017
Handikappservice – Färdtjänst för gravt handikappade – Till funktionen närbelägen kommun – Studierelaterade resor – Resans längd

Andra beslut

12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)