Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

5.3.2015
Medborgarskapsärende – Beslut om medborgarskap – Oriktiga personuppgifter – Extraordinära rättsmedel – Återbrytande av beslut – Förlust av medborgarskap – Grundlagsenliga garantier – Förutsättningarna för återbrytande – Synnerligen vägande skäl
3.3.2015
Utlänningsärende – Unionsmedborgare – Registrering av uppehållsrätt – Vägran att registrera – Utkomst – Tillräckliga tillgångar – Vilken utredning som ska lämnas
2.3.2015
Extraordinarie ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Barnskydd – Beslut om att fortsätta en brådskande placering – En brådskande placerings varaktighet – En 30 dagar lång bestämd tid – Faktiska dagar som placeringen varat
26.2.2015
Utlänning – Uppehållstillstånd – Återförening av familj – Minderårighet som förutsättning

Korta referat

16.2.2015
Marktäktslagen – Grundvattenområde – Behov av tillstånd enligt vattenlagen
16.2.2015
Felparkeringsavgift – Parkeringsskiva – Synligt ställe – Snötäckt vindruta

Andra beslut

5.3.2015
Besvär som gäller etapplandskapsplan 1 för Österbotten