Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

27.11.2014
Vattentjänster – Vattentjänstverk – Ändring av kommunindelning – Sammanslagning av kommuner – Avgifter för vattentjänster – Olika höga grundavgifter på ett vattentjänstverks verksamhetsområde – Förenhetligande av avgifter
25.11.2014
Handikappservice – Personlig assistent – Syster – Särskilt skäl – Hindrad produktion av tal och ljud – Förmåga att förstå en gravt handikappad persons sätt att kommunicera
21.11.2014
Patent – Invändning – Betalning av invändningsavgift inom tiden för framställande av invändning – Prövning av invändning – Inskränkning av rättsskydd
21.11.2014
Trafikförsäkringsavgift – Offentlig fordran – Direkt utsökbarhet – Grundbesvär – Förvaltningsdomstolens behörighet – Avvisning av besvär

Korta referat

25.11.2014
Överlåtelseskatt – Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag – Garantikapital – Garantiandel – Inlösen

Andra beslut

2.10.2014
Offentligheten i utrikesministeriets besökarhanteringssystem