Årsboksbeslut

17.8.2018
Utlänningsärende – Återförening av familj – Familjemedlem – Familjeband – Familjerelation – Minderårigt barn – Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna – Barnets bästa
17.8.2018
Dataskydd – Personuppgift – Söktjänst – Sökning med personens namn – Onödig personuppgift – Uppgift som berör hälsotillstånd – Brott mot liv – Rätten att bli glömd – Personuppgiftsansvarig – Avlägsnande av sökresultat – Skydd för privatlivet – Yttrandefrihet – Intresseavvägning
16.8.2018
Rättshjälpsärende – Begäran om avgörande – Behörig domstol – Högsta förvaltningsdomstolen – Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem
16.8.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Utredd identitet – I befolkningsdatasystemet antecknad identitet – Korrigering av födelsetid – Avbrytande av tidsfrist
9.8.2018
Utlänningsärende – Utvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran att hålla muntlig förhandling – Rättssäkerhetsgarantierna i samband med utvisning

Korta referat

5.7.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd - Grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada – Väpnad konflikt – Allvarlig och personlig fara – Somalia – Galgaduud

Andra beslut

12.6.2018
Besvär i hälsoskyddsärende (Kimitoön)

Meddelanden