Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

10.2.2016
Markanvändning och byggande – Generalplan – Jäv – Fullmäktigeledamot – Annan förtroendevald – Vägmarkering
10.2.2016
Beskattning av näringsverksamhet – Ordinarie beskattning – Beskattningsförfarande – Skatteförhöjning – Skattskyldigs deklarationsskyldighet – Inkomst som inte deklarerats – Utgift som inte deklarerats
10.2.2016
Beskattning av näringsverksamhet – Ordinarie beskattning – Beskattningsförfarande – Skatteförhöjning – Skattskyldigs deklarationsskyldighet – Inkomst som inte deklarerats – Oriktig skattedeklaration – Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet – Koncernbidrag
9.2.2016
Markanvändning och byggande – Landskapsplan – Riksomfattande mål för områdesanvändningen – Utbyggnad av vindkraft – Fågelfauna – Konsekvensutredning – Sammanlagda konsekvenser

Korta referat

10.2.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Ordinarie beskattning – Beskattningsförfarande – Skatteförhöjning – Skattskyldigs deklarationsskyldighet – Obefogat yrkande om avdrag – Felaktig skattedeklaration – Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet

Andra beslut

23.12.2015
Miljötillstånd för svinproduktion (Pedersöre)