Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

21.11.2014
Patent – Invändning – Betalning av invändningsavgift inom tiden för framställande av invändning – Prövning av invändning – Inskränkning av rättsskydd
21.11.2014
Trafikförsäkringsavgift – Offentlig fordran – Direkt utsökbarhet – Grundbesvär – Förvaltningsdomstolens behörighet – Avvisning av besvär
19.11.2014
Kommunalärende – Kommunmedlems rättelseyrkande – Avslag på rättelseyrkande – Delgivning av beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande – Framläggning av beslut – Tidpunkt när besvärstiden börjar löpa – Översändning av beslut per e-post till ombud – Försenade besvär
18.11.2014
Handikappservice – Ekonomiskt stöd – Anslagsbundenhet – Personbil – Byte av bil – Fördelning av anslag – Grunder för beviljande – Prioritering

Korta referat

11.11.2014
Åtgärdstillstånd – Spannmålssilo – Vagnstork – Separat anordning

Andra beslut

2.10.2014
Offentligheten i utrikesministeriets besökarhanteringssystem