Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

25.11.2015
Beskattning av personlig inkomst – Bostadsköp – Frånträdande av köp – Skadestånd – Gottgörelse som motsvarar skadestånd
24.11.2015
Miljötillstånd – Begränsning av förorening av miljön – Tillståndsvillkor – Bästa tillgängliga teknik (BAT) – Oskäligt besvär – Lukt – Djurstall – Svingård – Gödselbrunn – Täckning med fast material – Täckning med flytande material
23.11.2015
Inkomstbeskattning – Lättnad vid generationsväxling – Överlåtelse av andel i samfälld skog – Bedrivande av skogsbruk – Fast egendom
18.11.2015
Arvsskatt – Lättnad vid generationsväxling – Fortsättning av företagsverksamhet – Aktiebolag – Oskiftat dödsbo – Minderårig

Korta referat

23.11.2015
Beställaransvar – Försummelseavgift – Verkställighet – Grundbesvär

Andra beslut

10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Malax), om beslutet finns också ett kort referat
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Närpes)
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Närpes)
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Korsnäs)