Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen utövar den högsta domsrätten i förvaltningsmål.

Antal beslut år 2014 som givits till och med 17.4.

1 3 9 9

Under år 2013 uppgick antalet givna beslut till sammanlagt 4304.

Nyheter
17.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

17.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

16.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

16.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.

9.4.2014
Årsboksbeslut
Översättningen publiceras senare.